O firmie

Alfarm - sieć aptek

W 2007 roku troje zaprzyjaźnionych aptekarzy chcąc zwiększyć własny potencjał zakupowy utworzyło grupę Alfarm. Do grupy szybko dołączyły kolejne apteki i w 2008 roku Alfarm liczył już 30 podmiotów. Ponieważ sami prowadziliśmy apteki dobrze orientowaliśmy się w problematyce branży farmaceutycznej wraz z jej wszystkimi ułomnościami i zagrożeniami.

Z czasem grupa przekształciła się w Konsorcjum Alfarm , a następnie w Alfarm sp. z o.o.

Zawsze kierowaliśmy się wartościami wynikającymi z Kodeksu Etyki Aptekarza oraz zwykłej ludzkiej uczciwości. Wprowadziliśmy zasady , w myśl których nasze apteki nie mogą ze sobą konkurować – choćby ze względów geograficznych. Zachowaliśmy też pełną transparentność wobec producentów- stąd możliwość zakupów we wszystkich firmach . Od początku istnienia związani jesteśmy z hurtownią Neuca . Apteki , które wchodzą w skład Konsorcjum Alfarm zachowują pełną niezależność , ale jednocześnie mają możliwość korzystania z opieki marketingowej , prawnej i rachunkowej. Nie narzucamy wielkości zakupów . Wskazujemy jedynie na pewne kierunki działania . Wszystkie apteki należące do spółki są traktowane na jednakowych zasadach bez względu na ich lokalizację, sytuację finansową oraz potencjał obrotu. Alfarm ciągle się powiększa i ma zasięg ogólnopolski . Ze wzlędu na atrakcyjność oferty chętnie przystępują do nas nie tylko indywidualne apteki , ale również małe rodzinne sieci.