O firmie


W 2007 roku troje zaprzyjaźnionych aptekarzy chcąc zwiększyć własny potencjał zakupowy utworzyło grupę Alfarm. Do grupy szybko dołączyły kolejne apteki i w 2008 roku Alfarm liczył już 30 podmiotów. Ponieważ sami prowadziliśmy apteki dobrze orientowaliśmy się w problematyce branży farmaceutycznej wraz z jej wszystkimi ułomnościami i zagrożeniami. Z czasem grupa przekształciła się w Konsorcjum Alfarm , a następnie w Alfarm sp. z o.o.


Zawsze kierowaliśmy się wartościami wynikającymi z Kodeksu Etyki Aptekarza oraz zwykłej ludzkiej uczciwości. Wprowadziliśmy zasady, w myśl których nasze apteki nie mogą ze sobą konkurować – choćby ze względów geograficznych. Zachowaliśmy też pełną transparentność wobec producentów - stąd możliwość zakupów we wszystkich firmach.

Apteki, które wchodzą w skład Konsorcjum Alfarm zachowują pełną niezależność, ale jednocześnie mają możliwość korzystania z opieki marketingowej, prawnej i rachunkowej. Wskazujemy jedynie na pewne kierunki działania. Wszystkie apteki należące do spółki są traktowane na jednakowych zasadach bez względu na ich lokalizację, sytuację finansową oraz potencjał obrotu. Alfarm ciągle się powiększa i ma zasięg ogólnopolski. Ze wzlędu na atrakcyjność oferty chętnie przystępują do nas nie tylko indywidualne apteki, ale również małe rodzinne sieci.